Chính sách bảo mật

Kienthuchay.net xem vấn đề quyền riêng tư của bạn là rất nghiêm túc. Kiến Thức Hay cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và chính sách về quyền riêng tư này, giải thích về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin dữ liệu của chúng tôi.

Chính sách này đề cập đến cách Kienthuchay.net xử lý thông tin cá nhân mà Kienthuchay.net thu thập và nhận được từ bạn.

Kienthuchay.net cung cấp các dịch vụ của mình cho bạn tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ và Chính sách bảo mật thông tin sau đây. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn có thể xem bản mới nhất về Chính sách bảo mật thông tin bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy có nghĩa là bạn đã chấp nhận về chính sách bảo mật mới của chúng tôi.

Thông tin nào được chúng tôi thu thập và sử dụng

Bình luận

Khi mọi người đọc bài viết hay và muốn để lại bình luận hay có những ý kiến, góp ý thắc mắc nào trên website Kienthuchay.net, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong from mẫu bình luận

Khi mọi người truy cập vào Kienthuchay.net và để lại bình luận trên website. chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong from mẫu bình luận, cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Rất nhiều các tài khoản ẩn danh được tạo từ Email của bạn (Hay gọi là Hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận, ảnh của bạn sẽ được hiển thị công khai trên các bình luận.

Thư Viện

Nếu bạn tại hình ảnh khách lên website, bạn cần tránh tải lên các hình ảnh có gắn vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn đọc để lại những thông tin liên hệ trên website Kienthuchay.net, thì chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này với mục đích gửi lại phản hồi và liên hệ lại với bạn. Đảm bảo rằng các thông tin này sẽ được công khai trên trang web của chúng tôi.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin bí mật mà các bạn không cung cấp. Thì chúng tôi cam kết rằng không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Tuy nhiên nếu các bạn công khai các thông tin cá nhân của mình trên website của chúng tôi. Thì việc bên thứ 3 khác có thể sử dụng và khai thác là hoàn toàn có thể. Do vậy, các thông tin cá nhân trước khi công khai chúng trên website của chúng tôi. Các bạn hãy cần lưu ý và xác nhận rằng nó không ảnh hưởng tới quyền riêng tư của mình.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên website của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên website này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Như vậy trên đây là một số thông tin về chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin trên website Kienthuchay.net của chúng tôi. Khi các bạn tiến hành truy cập website của chúng tôi. Đồng nghĩa rằng các bạn đã đồng ý với các chính sách quyền riêng tư này của chúng tôi.

Xin cảm ơn!

Rate this post