Viết 1 đoạn văn mô tả về quê hương/ thành phố bằng Tiếng Anh
Viết 1 đoạn văn mô tả về quê hương/ thành phố bạn đang sống –  một địa điểm ở quê hương bạn A place in towns/ countryside I was born and raised in Minh Duc, Tu Ky, Hai Duong. Here is the place where I love the best. It is