Làm sao để không còn bị thêm vào những nhóm vô bổ trên facebook
Hàng ngày các bạn đều bị thêm vào những nhóm “ giời ơi đất hỡi” trên Facebook, gây rất nhiều phiền toái cho chính bạn và chưa biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Vậy phải làm sao để không cần hủy kết bạn với người thêm