Không biết âm thanh sóng biển khi áp tai vào vỏ ốc đến từ đâu nhỉ?
Hẳn là trong mỗi chúng ta ai cũng từng một lần áp tai vào vỏ ốc để nghe những âm thanh sóng vỗ rì rào trong ấy. Có bạn nào thắc mắc “Không biết âm thanh sóng biển khi áp tai vào vỏ ốc đến từ đâu nhỉ?” không?