Anh!!!
Anh…!!! Mình yêu nhau tự bao giờ Anh có nhớ không Anh? Tự bao giờ trái tim em lại thổn thức Từ bao giờ em thấy nhói đau nơi lồng ngực Khi thấy Anh cười hay nháy mắt với người ta! Mình yêu nhau sao em cứ phải đắn