Những câu thoại nhức nhối nhất và lý giải kết phim Tuổi Thanh Xuân
Tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, tình cảm với quê hương đất nước, những phong tục tập quán và nét văn hóa rất riêng của 2 nước Việt – Hàn, những con người với cá tính và sở thích khác nhau đã vượt qua mọi bất đồng