Căn bệnh gan nhiễm mỡ độ 1 có nguy hiểm hay không?
Gan nhiễm mỡ là một bệnh lý dư thừa mỡ xảy ra tại lá gan làm tác động tới việc thực hiện chức năng của gan, mức độ của căn bệnh gan nhiễm mỡ sẽ chia thành một số mức khác nhau phụ thuộc vào mức độ mỡ gan