Căn bệnh gan nhiễm mỡ độ hai là thế nào?
Bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 là quá trình tiếp theo của gan nhiễm mỡ độ 1 với mức độ mỡ gan cao hơn và lúc này gan đã bị thương tổn nhiều hơn. Song rất nhiều người vẫn chưa thực sự am hiểu gan nhiễm mỡ cấp độ