Nguyên do và triệu chứng bệnh lý máu nhiễm mỡ
1 số bộ phận ở trong cơ thể hoạt động được là nhờ vào nguồn năng lượng do máu cung cấp. Quá trình lưu thông của máu quyết định lớn tới việc thực hiện các nhiệm vụ của một số cơ quan, vì các lí do mà quy trình