Đồ ăn trào ngược dạ dày thực quản nên ăn và kiêng ăn
Việc ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong phòng tránh và điều trị các bệnh lý đặc biệt là đối với cả những căn bệnh có mối liên hệ tới tiêu hóa. Khi chức năng tiêu hóa đã bị giảm sút mà vấn đề cung cấp dưỡng