Tác hại của các thiết bị điện tử với trẻ em
Không ai có thể phủ nhận được mức độ phủ sóng cũng như tính hữu dụng của các thiết bị điện tử như điện thoại, ipad, TV… hiện nay đối với mọi tầng lớp trong đó bao gồm cả trẻ nhỏ. Đặc biệt, các bố mẹ thường thấy con