Hiện tượng của bệnh lý viêm đại tràng
Viêm đại tràng là 1 ở trong số 1 số bệnh gặp ở đường tiêu hóa. Nó đã góp phần làm phong phú hơn cho những căn bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và còn góp phần đáng kể trong 1 số vấn đề ảnh hưởng tới sức