Cách gấp tiền giấy thành hình trái tim thú vị
Tiếp tục chuyên mục đồ handmade với cách gấp tiền giấy thành hình trái tim thú vị nhé! Cách gấp tiền giấy thành hình trái tim thú vị Bước 1: Bạn gấp 4 góc của tờ tiền sao cho được như trong hình. Cũng làm với 2 bên, gấp