Cách làm bánh táo – apple pie ngon muốn nghiền luôn
Trong lúc lùng sục những cách làm bánh ngon thì đọc được bài chia sẻ Cách làm bánh táo – apple pie của savourydays.com, rất chi tiết và cẩn thận! Mình đã làm thử theo công thức chị Trang chia sẻ và kết quả là ngon muốn nghiền luôn