Nguyên do gây bệnh đột quỵ và phương pháp phòng bệnh đột quỵ
Não là 1 bộ phận quan trọng trong cơ thể của con người, trong não có chứa một hệ thống 1 số nơ ron thần kinh chịu trách nhiệm tiếp thu thông tin và sinh ra một số phản xạ, để thực hiện được các chức năng này não