Xử lý nhanh khi cặp nhiệt độ thủy ngân bị vỡ
Trong tủ thuốc của mỗi gia đình, cặp nhiệt độ thủy ngân là một vật dụng rất quen thuộc và gần như không thể thiếu. Cặp nhiệt độ thủy ngân dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng chúng ta rất dễ đánh