Bạn có chắc đã dùng dao, nĩa đúng cách?
Dùng dao, nĩa là phong ăn cách của người Châu Âu. Nhưng song hành cùng các món ăn Âu, phong cách ăn dùng dao, nĩa đang phát triển rộng rãi tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Người Pháp có phong cách ẩm thực rất thanh lịch,