Thu tiễn em
Thu về nhặt lá vàng rơi Vấn vương ký ức bồi hồi xót xa Một thời mộng đẹp đã qua Nghe danh tình lỡ mới là tình sâu Đường tình biết chạy về đâu Khi không hai đứa u sầu chia phôi Chẳng còn chung bước chung đôi Em