Cần chuẩn bị những gì khi sắp sinh?
Bước vào giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9, các chị em cũng như các ông chồng cần chuẩn bị sẵn sàng để đón sự chào đời của thiên thần nhỏ. Nhưng điều lo lắng nhất của các ông chồng chính là không biết cần chuẩn bị