Bạn đã biết cách sử dụng nút Home iPhone đúng cách?
Nút Home của iPhone, iPad là linh kiện rất dễ bị hư hỏng, bởi vì nút home trên iphone hiện tại được sử dụng quá nhiều do trên thiết bị iOS này không có phím quay lại như Android. Vì vậy việc bảo quản và sử dụng nút Home