Chẳng kịp chờ trông nắng xuân hồng
Chẳng kịp chờ trông nắng xuân hồng Cảnh sắc tiêu điều ngọn gió đông Mỏi mong xuân sớm nắng mai hồng Tình đôi như lẻ, tình cô lẻ Cúc hoạ mi gầy, nhuộm màu trông. Rặng nước đìu hiu uốn liễu cong Thân xác hao mòn chẳng ai mong