Thần nông quá đi nghi nhưng lại quá nhiều tình cảm
Người ta thường nói Bọ Cạp rất mạnh mẽ nhưng luôn cô đơn. Đúng vậy, bản tính đa nghi khó gần, làm cho mọi người nghĩ Thiên Yết là loại người khó có thể bị lừa. Thế nhưng, họ lại là 1 cung khờ khạo………… Cái khờ của Thiên Yết