Người phụ nữ Nhật Bản trong cuộc sống gia đình.
Người Việt thường có câu “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Vậy phải chăng trong một cô gái Nhật Bản có nhiều nét đẹp đặc biệt? Không biết ở người phụ nữ Nhật Bản có gì để phụ nữ Việt Nam học hỏi? >>Xem thêm: Tính