Dân văn phòng

Bộ Luật Lao Động – Chương VII – Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Có quá nhiều đồng nghiệp của mình đang than vãn về việc làm việc không giờ giấc mỗi ngày hay tăng ca liên miên không ngày nghỉ. Nếu ai đang trong tình trạng này, hãy tìm hiểu thật kỹ về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hay làm thêm giờ được quy định