Hiện tượng của bệnh lý đái tháo đường là thế nào?
Được gọi là “tên sát nhân âm thầm” có lẽ chẳng sai lầm đối với cả căn bệnh tiểu đường do những gì nó gây ra cho thể trạng thật khủng khiếp. Đây cũng là vì ý thức chủ quan của chúng ta trước một số thay đổi bất