Dị ứng mĩ phẩm và cách xử lý tốt nhất
Sử dụng mỹ phẩm không phù hợp với da, không đảm bảo về chất lượng, hay chứa các thành phần hóa học có hại sẽ khiến da bạn bị dị ứng. Dị ứng mỹ phẩm sẽ có các cấp độ khác nhau theo từng trường hợp và đương nhiên