Viết 1 đoạn văn về nghề nghiệp của bạn bằng Tiếng Anh

Viết 1 đoạn văn về nghề nghiệp của bạn

My name is Thu. I am 27 years old. I am a primary teacher. I have now been a teacher for 5 years and am currently teaching at Van To primary school. I loved to be a teacher when I was a young girl. Because I adore this job and love students. Their innocent and lovability help me forget the fatigue in life. I have a lot more patience in dealing with personal issues. I look at the world in a different light and see things that I would never have if I hadn’t become a teacher. There are many things I find rewarding about teaching. I love the way my students’ face light up when they try and understand a lesson. Their faces just look like they can accomplish anything in their lives. That’s what I find most rewarding.

I will continue striving to become a more excellent teacher and achieve alot achievements in my ca­­­­­reer.

Tạm dịch:

Tên tôi là Thu. Tôi 27 tuổi. Tôi là một giáo viên tiểu học. Bây giờ tôi đã là giáo viên được 5 năm và hiện đang giảng dạy tại Trường TH Văn Tố. Tôi thích là một giáo viên từ khi tôi còn là một cô gái trẻ. Bởi vì tôi yêu mến/ tôn thờ công việc này và yêu học sinh. Sự ngây thơ và đáng yêu của họ giúp tôi quên đi những mệt mỏi trong cuộc sống. Tôi kiên nhẫn hơn rất nhiều trong việc đối phó với các vấn đề cá nhân. Tôi nhìn vào thế giới trong một ánh sáng khác những điều mà tôi sẽ không bao giờ có nếu tôi đã không trở thành một giáo viên. Có rất nhiều điều tôi thấy bổ ích về nghiệp giảng dạy. Tôi thích kiểu gương mặt của các em học sinh sáng lên khi họ cố gắng và hiểu một bài học. Khuôn mặt của các em trông giống như các em có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của các em vậy. Đó là những gì tôi thấy được đền đáp nhất.

Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một giáo viên xuất sắc hơn và đạt được những thành tựu rất nhiều trong sư nghiệp của tôi.

Tác giả Bee

Ý kiến nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *