Viết một đoạn văn ngắn về gia đình bạn bằng Tiếng Anh

Viết một đoạn văn ngắn về gia đình bạn bằng Tiếng Anh/ Write a paragraph about your birth family

I feel lucky myself when I was born in a happy family with 4 people. They are my  parents, my younger brother and me. My father is 53 years old. He is as a bread-winner in my family so he has to work hard to feed us. Although he is almost busy all day, he usually spends time to teach me and my younger brother many things in  life. My mother is a farmer. She is 48 years old. She cooks very well. My family like to eat whatever she cooks. She always desire to support us in a well-fed family. My younger brother is studying in secondary school. He is tall and  good looking. He is a intelligent student. He is interested in Mathematics and sport. And the last one in family is me. I am a primary teacher. I love my job and students. Their innocent and lovability help me forget the fatigue in life. I will strive to become an excellent teacher and achieve alot achievements in my career. I will try my best to give my parents a more comfortale and happy life. Like my farther and brother, I like to help my mother do the house works. In free time, we like sitting together to watch TV and talk about all problems in life. My family is extremely important to me. I love them so much!

Tạm dịch:

 Tôi thấy mình thực sự may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hanh phúc với 4 thành viên. Họ là bố mẹ, em trai và tôi.  Bố tôi năm nay 53 tuổi. Bố là trụ cột trong gia đình nên bố phải làm việc rất vất vả để nuôi chúng tôi. Mặc dù bố hầu như bận rộn cả ngày, nhưng bố thường dành thời gian dạy tôi và em trai rất nhiều điều trong c/s. Mẹ tôi là nông dân. Bà 48 tuổi. Bà nấu ăn rất ngon. Gia đình tôi thích ăn tất cả những món mẹ nấu. Mẹ luôn khao khát chăm lo cho chúng tôi một cuộc sống no đủ. Em trai tôi đang học cấp 2. Nó khá là đẹp trai và cao. Nó là một học sinh khá thông minh. Nó rất hứng thú với toán học và thể thao. Và người cuối cùng trong gia đình là tôi. Tôi là giáo viên tiểu học.  Tôi rất yêu nghề và học sinh của mình. Sự hồn nhiên, đáng yêu của bọn trẻ đã giúp tôi quên đi những mệt mỏi trong cuộc sống. Tôi sẽ phấn đấu để trở thành 1 giáo viên xuất sắc và đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bố mẹ tôi có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn. Giống như bố và em trai, tôi luôn giúp đỡ mẹ làm việc nhà. Trong thời gian rảnh rỗi, gia đình tôi thường cùng nhau xem TV hay là tán gẫu về những vấn đề trong cuộc sống. Gia đình thực sự quan trọng với tôi. Tôi yêu gia đình tôi!

Tác giả Bee

Ý kiến nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *