Viết một đoạn văn về thời tiết bằng Tiếng Anh

Viết một đoạn văn về thời tiết

Vietnam is a tropical country. The climate is often hot and humid. In North Vietnam there  are  four  seasons:  spring,  summer,  autumn  and  winter.  It  is  hot in summer and it is very cold in winter. In South Vietnam there are only two seasons: the rainy season and the dry season. It rains a lot from May to November. In the dry season it is very hot. Sometimes there are storms in the North and floods in the South.

I love spring. Because the weather at that time is very nice. it’s breezy and mild. The landscapes are very beautiful. I love going out in spring to see sky. Sometimes, I take photographs and they’re so nice.

Tạm dịch:

Việt Nam là một đất nước nhiệt đới. Khí hậu thường nóng và ẩm ướt. Tại Bắc Việt Nam có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trời nóng vào mùa hè và rất lạnh vào mùa đông. Ở phía Nam Việt Nam chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Trời mưa nhiều từ tháng năm đến tháng mười một. Trong mùa khô thì rất nóng. Đôi khi có những cơn bão ở miền Bắc và lũ lụt ở miền Nam.

Tôi yêu mùa xuân. Bởi vì thời tiết tại thời điểm đó rất là đẹp. Gió thổi nhè nhẹ, tiết trời ấm áp. Phong cảnh thì rất đẹp. Tôi thích đi ra ngoài trong mùa xuân để ngắm bầu trời. Thỉnh thoảng tôi chụp ảnh và chúng rất đẹp.

Tác giả Bee

Ý kiến nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *