Viết về hoạt động trong thời gian rảnh rỗi bạn thích nhất bằng Tiếng Anh

Viết về hoạt động trong thời gian rảnh rỗi bạn thích nhất bằng Tiếng Anh

Write a paragraph about the free time activity you like best

I like spending free time with my family. I and my husband love playing with my son and watching TV together when we have free time. We usually do house works together while opening some music. One of my free time activities is to listen to music because it help me feel relax. Before I go the bed, I often surf the internet, check e-mail and read some favorite books. I write a lot when I have spare time. I often write about school, family, love and friendship. On weekends, I love to cook a special meal for my family. We often go to the zoo or the water park once a month. My son loves it so much. Sometimes, I go out with my friends for shopping or coffee. It’s a lot of fun.

Tạm dịch:

Tôi thích dành thời gian rảnh của mình cho gia đình. Tôi và chồng thích chơi với con trai và cùng nhau xem TV khi có thời gian rảnh. Chúng tôi thường mở vài bản nhạc trong lúc làm việc nhà cùng nhau. Một trong những hoạt động vào thời gian rảnh rỗi của tôi đó là nghe nhạc bởi vì nó giúp tôi cảm thấy rất thư giãn. Trước khi đi ngủ tôi thường lướt web, check email và đọc một vài quyển sách yêu thích. Tôi viết rất nhiều khi tôi có thời gia rảnh. Tôi thường viết về trường học, gia đình, tình yêu và tình bạn. Vào các ngày cuối tuần, tôi thích nấu một bữa ăn thật đặc biệt cho gia đình của tôi. Chúng tôi thường đi sở thú hoặc công viên nước 1 tháng 1 lần. Con trai tôi thích nó lắm. Thi thoảng, tôi đi ra ngoài mua sắm hoặc cà phê với bạn. Rất vui.

Tác giả Bee

Ý kiến nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *